Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/41

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Menget sisele sijte achtast portist / Sille että lauia ombi se porti / ia awara tije / ioca poiswete cadhotuxen / ia móda ouat / iotca sen cautta waeldauat. Ia se porti ombi ahdas / ia tie caita / ioca wetäpi elemehen / ia haruat ne ouat / iotca sen leuteuet.

Cauattacat sijs teiden nijste wäriste Prophetaijst / iotca tuleuat teiden tygene lammasten watteilla / mutta siseldä he ouat rateleuaiset swdhet. Heiden hedhelmestens pite teiden tundeman heiden. Hakeco iocu winamarioi orientappuroist? taicka ficunita ohdakeista? Nin iocahinen hyue puu / teke hyuet hedhelmet / Mutta paha puu teke heiudh hedhelmet. Yxi hyue puu / ei se taida häiyie hedhelmit tehdä / Eike mös häiu puu hyuije hedhelmit. Iocahinen puu / quin ei teghe hyue hedhelmet / se pois hacatan / ia heiteté tulehen. Sentähdé pite teiden tundeman heite hedhelmestens.

Ei iocahinen quin sano minulle / Herra Herra / pide siseltuleman Taiuan waldakundan / mutta se ioca teke minun Iseni tachdon / quin on Taiuais. Monda sanouat minulle sine peiuene / Herra / Herra / Emmekö me sinun nimes caut  e  Propheteranuut / ia sinun nimelles perchelet wlgosaianuuat / ia sinun nimes caut me olemma monda wäkeuet awu tehenyuet? Ia silloin minun pite tunnustaman heille / En ikenens mine teite tundenut / Menget pois minun tyköeni te wäärin tekijet.