Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/39

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Sentehdé mine sanon teille / Elket murehtico teidhen Hengen edeest / mite teiden pite sömen taicka iooman / Eike mös teiden rumin edhest mille waateil te teidhen werhoman pite. Eikö Hengi enämbi ole / quin rooca? ia rumis parambi quin waate? Catzocat taiuan linduin päle / sille ettei he kylue / eike nijte / eike mös cocoa rijheen / ia teiden taiualinen Isen roocki heite. Ettekö te palio enämbi oli quin hö? Eli cuca on teiste ioca henen swruns cansa woipip lisäte henen pituudhellens yhden kynären? Ia mingetähden te swretta watteista? Catzocat Cuckaisita kedholla quinga he casuauat / Ei he töteteghe / eike kehrä. Quidengin sanon mine teille / ettei Salomon caikes henen cunniasans ollut nin watittu / quin yxi heiste. Ios nyt Iumala watitze nein pellon rohon / ioca tenepenä seiso / ia hoomen heitetän wghnijn / eikö hen palio enämin teiden site teghe / o te wähe vskoiset?

Elket sis swruliset olco / sanodhen / Mite me sööme? Taicka mite me ioomma? Taicka mille me werhoitá? Sille caikia neite pacanat etziuet. Teiden Taiualinen Isen kylle tietä / että te caiki näme taruitzet. Etzitet ensin Iumalá waldakúda / ia hené wáhurscauttás / ia nin nemet caiki teille tyghelangeuat / Elkett sen tehden swreco hoomenesta päiuest / Sille hoomenisel päiuelle ombi suru itzestens. Tytyken itzecukin päiue  c  surullens.

a  Silme) Se on Ninquin muilla iäsenille ei ole itzestens walkiutta / wan loottauat silmen päle / coska se on hyuesti näkeue / Nin caicki mwdh iäsenet menestyuet ia woiuat sijtä hyuesti. Samalmoto on mös caickein meidhen töidhen cansa / ios meidhen Sydhen on hyue ia yleswalghistettu Iumalan wanhurscaudhen cansa / tuleuat mös caiki meiden Töön hyuexi / iotca sijte wlgoskeuuet / Mutta ios Silme on Pimije / se on / Ellei se ole Iumalan wanhurscaudhen cansa yleswalghistettu / nin caiki töödh tuleuat pahaxi / iotca sijte wlgoskeyuet.

b  Mammon) Sirian kielille Rickaudhet cutzuttan / ninquin Ieronimus sanopi.

c  Päiue surullensa) se on / Henen iocapäiuelinen tööns. Quin hen sanois. Sijne on kylle / ette me iocapeiue töte teemme / ia ei enembä murhedhi.