Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/38

Tätä sivua ei ole oikoluettu


is. Pyhetty olcon sinun nimes. Lehestulkon sinun wadakundas. Olcon sinun tactos nin maasa / quin on Taiuais. Anna meille tenepeuenä meiden iocapeiuenen leipen. Ia anna meille synnime andexi ninquin me annama meiden welgholisten. Ia ele iohdata meite kiusauxen. Mutta päste meite pahasta. Sille ette sinun ombi waldakunda / ia woijma / ia cunnia ijancaikisudhes. Amen. Sentedhen ios te andexiannat Inhimisten heiden ricoxens nin mös teiden taiualinen Isen anda teiden andexi. Waan iollei te andexi anna Inhimisten heiden ricoxitans / nin ei mös teiden Isen andexianna teiden ricoxitan.

Mutta cosca te pastotta / elke nin olko Suruliset quin ne wlcocullatut. Sille he mwttauat heiden cassuonsa / senpäle / että he näghyisit Inhimisilde pastouaiset. Totisesta sanon mine teille / he ouat palcans sanet. Waan cosca sine pastot / nin woitele sinun pääs / ia pese sinun casuos / ettei se nächteue olis Inhimisilde ettäs pastot / Mutta sinun Iselles / ioca on salaudhes / ia sinun Ises / ioca näke salaudhes / maxa sinun iulkisest. Elket rickautta maan päle coghotko / cussa rooste ia coit raiskauat / ia cussa warcat caiwauat ia warastauat. Waan coghotcatta teillen rickaudet Taiuahas / cussa eike rooste / eike coit raiska / ia cussa warcat eiuet caiua / eike warast.

Sille cussa teiden rickaudhen on sielle on / mös teiden sydhemen.

Silme on rumin walkeus / Ios sis sinun silmes ombi yxikertainen / nin sinun coco rumijs on walkia. Waan ios sinun silmes ombi paha / nin sinun coco rumijs ombi pimijä. Ios sis se walkeus ioca sinus on / pimeys ombi / quinga swret sijs ne pimeydhet ouat?

Eikengé woi cachta Herra paluela / Sille taicka hen tete wihapi / ia toista racastapi / Taicka hen telle kijnitarttu / ia toisen ylencatzo. Ei te woi paluella Iumalata ia Mammon.