Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/34

Tätä sivua ei ole oikoluettu


kieu enämin quin nijnen kirijan oppenutten / ia Phariseusten / ette te woij siselkieudhe Taiuan waldakundan.

Te tulitta mite sanottu oli wanhoille / Ei sinun pide tappamá. Mutta iocahiné / quin tappapi / hené pite domiohó wicapä olemá. Waan mine sanó teille / että iocahiné quin wihastupi welijen päle / hené pite domiohó wicapä olemá. Mutta ioca hiné quin sanopi weliens Racha / hené pite neuuó ala wicapä olemá. Mutta iocahiné quin sanopi / Sine tyhme / hänen pite heluetin tuleé wicapä olemá. Ios sine sis wffrat lahias altarille ia sine sielle muistat /ette sinun welies on iotakin sinua wastá iete sinne sinú lahias altarin eten / Ia mene ensin sopiman sinun welies cansa / ia sitte tule wfframan sinun lahias.

Soui nopiast sinun ritawelies cans / coscas wiele tielle olet henen cansans / etteijke ritawelies anna sinua ioskus domarille / ia domari andapi sinun paluelialle / ia sine heiteten tornihin. Totisesta mine sanon sinulle / ettei sine sielde wlospäse sihenasti ettes maxat wimeisen ropon.

Te culitta ette wanhoille oli sanottu / Ei pidhe sinun horitekemen. Mutta mine sanon teille / että iocahinen quin catzopi ydhen waijmon päle / himotaxens hende / io hen horin teki henen cansans sydhemesens.

Ios sinun oijkia silmes pahenda sinun / nin puchghais se wlhgos / ia heite pois tykees. Sille parambi on sinulle / ette yxi sinun iesenes hucutetan / quin coko sinun rumijs pideis heitettemen heluetin tuleen. Ia ios sinun oijkea käthes pahenda sinun / nin pois hacka se / ia heite pois tykees. Sille parambi on sinulle / ette yxi sinun iesenes hucutetan / quin coko sinun rumijs pideis heitettemen heluetin tuleen.

Sanottu mös ombi / iocahinen quin emendens hylkee / se andacan henelle erokirian. Mutta mine sanon teille / ette iocahinen quin henen emendens hylke / mutoin quin hoorin te-