Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/33

Tätä sivua ei ole oikoluettu


toxé. Autuat ouat ne Siwiet / sille heidé pite maan  b  perimé. Autuat ouat ne / iotca isouat / ia ianouat wáhurskautta / sille he rauitetan. Autuat ouat ne Laupiat / sille heiden pite saman laupeuden. Autuat ouat ne puchtat sydhemest / sille heidé pite Iumalá näkemen. Autuat ouat ne  c  rauhantekiet / sille ne pite Iumalan poijaxi cutzuttaman. Autuat ouat ne / iotca wanhurscauden tähdé waiua kerssiuet / sille heiden ombi Taiuan waldakunda. Autuat olette te / cosca Inhimiset pilcauat ia wainouat teite / ia puhuuat caikinaist pahwtta teite wastoin / walehdellen / minun techteni / Ilotcat ia riemucat / sille teiden palckan ombi swri Taiuasa. Sille nein he wainosit prophetidh iotca teiden edhelen olit.

Te oletta maan  d  Soola. Ios nyt sola tule maguttomaxi / mille se solatan? Ei se mihingé sitten kelpa / mutta että se pois heitethen / ia Inhimisilde tallatan. Te oletta mailman walkeus. Ei taidha se caupungi peitette / ioca seiso woren päle. Eike mös he ylessytyte kyntelete / ia pane wacan ala / mutta kynttelialghan päle / walghaseman caikillen nijllé / iotca hoones ouat. Nein walijstacan teidhen walkeun Inhimisten edhes / että he näkisit teiden hyuet töönne / ia cunnijottaisit teiden Isen ioca Taiuas ombi.

Elket lulco / että mine tullut olen Laki eli Prophetij pästemen / Ia en totta mine tullut pästemen / waan teuttemen. Sille tosin sanon mine teille / sihenasti ette Taiuas ia maa catopi / ei pide catoman se wehin boockstaui / eike mös yxi rachtu laista / sijhenasti että caiki tapachtuuat.

Cuca sis yhden neiste wehimiste käskyste pästepi / ia nein opettapi Inhimiset / se  e  wehimexi pite Taiuan waldakunnas cutzuttaman / Mutta cuca sen teke / ia opetta / se pite cutzuttaman swrexi Taiuan waldakunnas.

Sille mine sanon teille / Ellei teiden wanhurscaudhen ylitze-