Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/32

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Ia Iesus waelsi ymberi caiké Galileá / ia opetti heidhé Sijnagogisans / ia sarnasi waldakúnan Euágelium / ia paransi caikinaiset Taudhit / ia caiken saijraudhen canssan seas / Ia henen sanomans cuului caiken Sijrijan maan sisel. Ia he toijt henen tygens caikinaijset saijrat / moninaisista taudheista ia kiwuista kiewretudh / ia ne piruldariuatut / ia Cuuntaudhilliset / ia haluatut. Ia hen paransi heiden caiki / ia seurasi hende palio wäki Galileast / ia nijste kymmenest caupungist / ia Ierosolimast / ia Iudeast / ia nijste makunnist sille polel Iiordanin.

a  Inhiminen elä) Ei wan teste rumillisest rogast inhiminen taida elä / mutta sijtä että hen lootta itzense Iumalan päle / ioca ombi luuánut caickein niden edhen catzo / quin hänen pälens vskouat / iosta edeskatzomisesta mös se rumillinen elatos tapachtu.

b  Kiwsaman) Se olis tapachtunut / ios hän olis itzens ilman pacota alaspudhottanut / ia loottanut itzensä senpäle että Iumalá piti hende auttaman / coska hänelle olit traput edhesens / ioita mödhen hen taisi mwtoin alasmenne.

c  Aijnoa) Kussa kirijoituxet leuten / että meidhen pite iotakuta lontocappaletta palueleman / ei se täte vastoin ole / sille että sittengi wiele me ainoata Iumalata palueléma / ioca sen käskenyt on / että meiden pitä nijn tekemen.

d  Lähestypi) Se on / Taiuan valdakunda ei ole caucan / se on io käsise ia owen edhes / Sille että Christus oli tullut ioca taiuan waldakunnan ylestoimitti / ia Perkelen waldakunnan alaspainoi.

Wides Lucu.

COsca hen nyt näki Canssan / ylesastui hen worelle / ia quin hen oli istunut / edheskeuit henen opetuslapsens henen tygens. Nin hen auasi suuns / opetti heite / ia sanoi. Autuat ouat ne Hengeliset waiuaiset / sille heiden ombi Taiuan waldakunda. Autuat ouat ne murelliset / sille heiden pite saaman lodhu-