Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/27

Tätä sivua ei ole oikoluettu


päle / iossa Lapsi oli. Cosca he nyt tächden neit / ihastuit he sangen swrella ilolla. Ia sisellemenit hoonesen / leusit Lapsen / sen eitens Marian cansa / ia mahanlangesit / ia cumarsit hende. Ia awasit tauarans / Lahijoit henelle Culda / Pyhäsaw / ia Mirrham. Ia Iumala käski heite wnesa / ettei heiden pitenyt Herodesen tyge palaiaman. Ia menit toista tietä omalle maallens.

Mutta cosca he olit poismennyet / Catzo nin Herran Engeli ilmestui Iosephil wnesa / sanoden / Ylesnouse / ia ota Lapsi ia henen eitens / ia pakane Egyptijn / ia ole sielle / sihenasti mine sanon sinulle. Sille tuleua on / että Herodes etzepi lasta hucuttaxens. Nin hen ylesnousi / ia otti Lapsen eitinens / öelle tygens / ia pakeni Egyptiin / ia oli sielle Herodesen coleman asti. Ette sen pideis teutettemen / quin sanottu oli Herralda Prophetan cautta / ioca sanoi / Egyptist kutzuin mine Poicani.

Cosca Herodes nyt näki henens nijde wijsailda wietellyn / wihastuij hen sangen cowan / Ia lehetti hoouins tappamá caiki poicalapset Bethlehemis / Ia sen kaikisa haaroisa quin monda caxiwotiset oli taica nooremat / sen aijan peräst / quin hen oli tarcasti tutkinut Wijsailda.

Silloin se teutettin quin Ieremiald Prophetald sanottu oli / cosca hen sanoi / Corkialla ombi äni cwlunut / swri walitus / idku ia isoi parcu / Rachel idke henen lapsians / Ia eij tactonut hendens lodhuetta / sille  c  ettei he ole.

Mutta cosca Herodes oli coollut. Catzo / nin Herran Engeli ilmestui Iosephil wnesa Egyptias / Ia sanoi / Nouse / ia ota Lapsi eitinens / ia mene Israelin maalle / Sille ne ouat coolluuat / iotca etzit Lapsen henge. Nin hen ylesnousi / ia otti Lapsen eitinens / ia tuli Israelin maalle. Mutta cosca hen cwli ette Archelaus waldasi Iudeas henen isens Herode-