Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/21

Tätä sivua ei ole oikoluettu


hädhen teden / coska tarue on anonut / ouat mös mwiden kielet / puhet ia sanat tehen siselotetud. Ia ei ihme ole / ette tesse Hijppakunnasa nin moninaiset puhet ouat. Sille / echke teme coco Somen Makunda ombi yxi Hijppakunda / nin se quitengin Seitzemen Päruchtinan Länein iatean ninquin Iacobus Zeiglerus Landanus kirioittapi. Ioista se Ensimeinen ia ylimeiné ombi se Etele ia pohia Some. Toinen Satacundia ylemeinen ia alamainen. Colmas Hemen maa. Nelies Carelia. Widhes Wsimaa. Cudes Rasburi. Seitzemes Ite Pohiama / ilman Calandi etc. Nin ette telle malla ia Hijppakúnalla nin monet seke Makúnat / ette Kielentauat leuté / Sille ette aina cussakin man Canssas mutomat erinomaiset puhen ia sanan laskut eli tauat / tosin harioitetan. Elken sis iocu Christittu ia Iumalinen Inhiminen / taica temen P. kirian Lukia / site pahaxi ottaco / ios tesse esken alghetussa Somenkielen Tulkituxes / iotakin osa ollaan exytty / outo ia camala / eli wdhesti pandu. Nam nihil simul inceptum / et perfectum esse constat. Waan ios iocu Iumalan ysteue / testelehin paramin taita osotta / henelle ombi wapa Echto annetu / Mutta catzocan ettei hen tuimasti kipelly. Mutta se olcohon io caitzille wijsaille ia Oppimattomille neuuottu / olcon se Pappi / Caplani / Teini / coco ychteinen Canssa / ia cuki henen Wirghasans / ette hen Iumalan Sanoista iotca tesse kiriasa seisouat / wisusta waarinottais / nijsse alati waluodhen / nijte aijatelcan / muistacan / ia ninen ielkin alati eleken sihen ijancaikisen Elemen sachka. Ionga meille Caikille Iesus Christus andacon / AMEN.