Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/18

Tätä sivua ei ole oikoluettu


ranoxexi tulis. Sille ette hé itzestés nein sano / Mine tahdon Seurakunnasa paramin wijsi Sana puhua / iotca ymmerteuet olisit / ette mine mös muita neuuoisin / quin kymmenen tuhatta Sana wieralla kielelle 2c. Ninquin Haman tehen aican Latinan cansa ombi tapachtanut. Senteden ette mwtomat nijste Papeista / iotca tehensachka ouat Seurakundhain haltiat olluet toisinans wähen / ia toisinans ei miteken itze Latinasta ole ymmertänyet / ninquin wiele nytkin (site pahembi) monet Tópelit leuten pyhes sijas istuua / Nin on / quin Iumala paratcon ia armachtacon / tapachtanudh / ette he ouat sangen heijusti ia laiskasti opettanued / ia wiele tenepene heiden Canssansa opettauat. Ia mwtomat taas haruoin eli eijkenens wijtzinet Sarná päle studerata / ia Canssa parca opetta Ise meiden lukemá sijtteke swremat Opin cappalet / waicka Papin ylimeiné virca óbi / opetta Canssallens Catechismust ia Iumalá Sanoia. Ia mwtomat taas ouat nin pahaelkiset Taicka turhá cunian / woiton eli Cateudhé tedhen / ette / eikä he itze tachto wirgastás wariotta / eikä mös muita salli Iumalan Sanat edestotta. Ioista Christus Wsein ia lijaten Luce 11. raskasti puhupi / sanoden / We teille Lainoppenuille / Sille te oletta ottanud Ymmerdhyxen Aiamen / eike te itze siselekeunet / ia oletta estenyet nijte iotca siselekeudhe tahdhoit / Nyt ettei yxiken Pappi taicka Opettaia madhaisi laiskudans testelehin sille peitte / ettei hen Latiná eike Rotzin kielen taidha / ia wnottais henen Opetuxens wirghan 2c. Senteden ombi nyt se Wsi Testamenti yxikerdhaisesta Textin möte wlostulkittu / ninquin Apostolit ia Euangelisterit kirioittanet ouat. Ia ouat mös pienet toimituxet toisinás reunille ia toisinans Cap. ielkin pannut / ette ne / quin pyhen Ramatun ymmerdhyxes wähe ouat harioijtetud / madhaisit Textin site paramin ymmertä / ia muille sen iulghista / Sille ette itze Texti ombi Iumalan pyhen Hengen omat Sanat / Waan Alcupuhet ia Toimituxet ouat selkiemen ymmerdhyxen te-