Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/17

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Alcupuhe

TEsse nyt sinulle ombi / racas Christillinen Lukija / ia Hyue Somalainen Hemelainé / Carialainen / eli cuca Herran Iesusen Ysteue sine olla mahdat) sen Uden Testamentin Kiriat Somenkielille wlostulkitudh / politain Grecain / politain Latinan / Saxain ia Rotzin kirioista / sen ielkin quin HErran Iesusen Hengi ia Armo meille Lahijans iacanut on. Nyt ette temen Maan kieli oli ennen neite aicoija / iuri wähe / ia lehes ei miteken kirioisa eli pockstauista prucattu taicka harioitettu. Nin ota sis nyt teme / echke quinga caltainen hen olis otolijsesta Hrran polesta. Ia se sinun mös tule tietä / Ette Wsi Testamenti ensin kirioitettin nijste pyhiste Euangelisterist ia Apostolist Grekin kielelle / paitzi pyhen Mattheusen Euangelium / ia se pyhen Paualin Epistola Hebreerin tyge / iotca luullan Hebraican kielelle kirioitetudh oleua. Mutta sijtequin Christin Usko ia Christikunda Romijn ia Wallin mahan tuli / nin sen Wden Testamentin kiriat Latinaxi tulkittin / iosa se kieli prucatan. Nyt ette Christin Usko ia Christikúda ombi sijtte sieldepein tullut Saxaman / Engelandijn / Tanmarckin / Rotzin / ia mös tenne / ia muihin Makundhijn iotca ouat sen Romin Kircon alla olluet / nin se pyhe Ramattu / Iumalan Sana ia paluelus / ia Kircon meno óbi mös iäristens tehenasti Latinan kielille nijsse Makunnisa ia mös tesse prucatudh. Ioca Iumalan paluelussa piti pidhettemen iocaitzé Makúnan Omilla ymmertteuille kielille / iossa Usko wastanotettin. Ette ninquin Christus tuli caiki wapattaman / nin pitenyt mös henen Sanans / iotca hen meiden Autuuden tedhen opettanut on olemá iulki ia iocaitzelle ymmerttenet / ia ei kelleken salatud / ninquin tehensachka (site pahambi) swren Sielun waran cansa tapachtanudh ombi. Sille ette p. Pauali j. Cor. 14. eiswingan tachto ette Christilises Seurakunnas pite muita puhuttaman / quin ymmertteuet ia quin meiden Lehimeisen pa-