Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/146

Tätä sivua ei ole oikoluettu


sanode IESUSELle / Emme me tiedhe. Ia IEsus wastasi ia sanoi heille / em mineken sano teille mille woimalla mine neite teien.

XII. Lucu.

IA hen rupeis heille wertauxilla puhuman. Yxi Inhiminen istutti Winatarhan / ia pani Aidhan sen ymberins / ia caiwoi Wina Copan / a Rakensi Tornin / ia pani sen woroille Winatarhamiehille / ia hen matkusti muille maille. Ia lehetti yhden paluelian coska aica tuli / Winatarha miesten tyge ette henen piti ottaman hedhelmen Winatarhamiehilde winatarhast. Mutta he otit henen kijni / ia hosuit henen ia laskit henen tyhijene. Taas hen lehetti heiden tygens toisen paluelian / sen pään he kiuille säijt ia laskit henen pois pilcattuna. Ia taas hen lehetti toisen / sen he tapoit ia monda mwta / Mwtamat tosin he hosuit / ia monicadhat he tapoit.

Nin henelle wiele oli yxi ainoa Poica / ioca oli henelle racas / Sen lehetti hen mös wimein heiden tygens sanoden / He cartauat minun Poicani. Mutta ne winatarhamiehet sanoit keskenens / Teme ombi se Perilinen / Tulcat tappacam hende / nin Perimys ieepi meillen. Ia he temmasit henen ia tapoit / Ia vlosheitit henen Winatarhast. Mite sijs nyt Winatarhá Herra ombi tekeue? Hen tulepi ia huckapi ne Winatarhamiehet / ia andapi sen Winatarhan muille. Ettekö mös te ole lukenuet tete Kirioitust? Se kiui ionga rakendaijat ouat pois hylijenyet / se ombi techty nurcka kiuexi. HERRALda on teme techty / ia on ihmelinen meiden Silmisem. Ia he etzit hen-