Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/143

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Ia he tulit Iericon. Ia quin hen vloskeui Iericon Caupungist / ia hené Opetuslapsens / ia swri iocko Canssa. Nin istui tien ohesa yxi Sockia Bartimeus Timein poica ia keriesi / ia coska hen cwli ette se oli IESus Nazaretist / Rupesi hen hwtaman ia sanoman / IESU Dauidin Poica / armadha minua. Ia moni hende nuchteli / ette henen piti waickeneman. Mutta site enämin hen hwsi / Dauidin poica armadha minua. Ia IESUS seisatti ia käski hende cutzu. Ia he cutzuit sen sockian ia sanoit henelle / Ole hyues mieles / nouse hen cutzu sinua. Nin hen pois heitti waattens yldens / nousi ia tuli Iesusen tyge. Ia wastasi Iesus ia sanoi henelle / Mites tachtot minua sinun tekemen? Nin se sockia sanoi henelle / Rabboni / ette mine saisin näköni. Nin sanoi IESUS henelle / Mene / sinun vskos teki sinun teruexi. Ia cochta hen näköns ielléssai / ia hen seurasi IESUSTA tiellä.

* Yxi) Se on / Caiki sinulda pänens pwttu / Sille sine tahdot hurskas olla / ia ett tahdo luopua hywydhestes minun tehteni / eike minun kansani kärssie. Sehtedhen ombi Mammon totisest sinun Iumalas / ia sen sine rackamban pidhe / quin minun.

* Wastoinkieumisen) Se on / ioca vsko henen tule wastoinkieumist ia wiha kerssie / ia caiki cappalet sen päle wogaman / Ia quitengi on henelle kylle / cunna hen tule / hen leute Isen / Eiten / Sisaren ia welien / lapset ia Tauaron ia Carttanon / enemen quin hen taisi ylenanda.

XI. Lucu.

IA quin he lehestyit Ierosoliman Bethphagin tyge ia Bethanian ölio mäen tyge / nin hen vloslehetti caxi Opetuslastans / ia sanoi heille / Menget sihen kylen ioca ombi teiden edhesen ia cochta sinne siselletultuan leudhette te warsan sidhottun / ionga päle ei yxiken Inhiminen istunut ole / pästeket se / ia