Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/141

Tätä sivua ei ole oikoluettu


ki olen mine pitenyt hamast Norudestani. Mutta IESus quin hen catzachti hené pälens / racasti hende ia sanoi henelle * Yxi sinulda puuttupi / Mene / ia myy caiki mite sinulla ombi ia anna waiuasten / ia sine saadh rickaudhen Taiuahas / ia tule seuraman minua / ottadhen harttiolles risti. Mutta hen tuli murehesans sen puhen tedhen / ia murehisans poismeni. Sille henelle oli palio Tauarata.

Ia quin IESUS ymberinscatzachti sanoi hen Opetuslapsillens / Quinga tölest ne rickat tuleuat IUMALAN Waldakundan. Mutta Opetuslapset he hämmestyit hené sanans päle. Nin IESUS taas wastaten sanoi heille / Rackat poijat / quinga töles on heille sisellekieudhe IUMALAn Waldakundan / iotca vskaldauat peningihin. Riuiembi on Camelin neulan silmen lepitze kieudhe / quin rickan / IUmalan Waldakunnan sisellekieudhe. Mutta he wiele sijtte ylitze mären imehtelit sanoden keskenens / Ia cuca woipi wapaxi tulla? Nin IESUS catzachti heiden pälens ia sanoi / Inhimisten tykene ombi se mahdotoin / mutta ei IUMALAN tykene / Sille caiki cappalet ouat mahdoliset IUMALAN tykene.

Nin rupeis Petari sanoman henelle / Catzo me olema caiki ylen andaneet / ia seuranuet olema sinua. Nin IESUS wastasi ia sanoi / Totisesta mine sanon teille / Eikengen ole / ioca iätti honés / taicka weliés eli Sisarés / taicka Isens eli Eitens / taicka waimós eli lapsens / taicka pellós minun ia Euágeliumin tehdé / ellei hen ielles saa sadákerdaiset nyt telle aijalla honet ia weliet / sisaret ia eitet / lapset ia pellot * wastoinkieumisen cansa / ia tuleuaises mailmas ijancaikisen elemen. Mutta monda nite ensimeiste tuleuat ielkimeisexi / ia ne ielkimeiset esimeisixi. Ia he olit tielle meneueiset Ierosoliman / Ia IESUS heiden edelenskeui / ia he olit hämmestynyuet / seurasit hende ia pelkesit.