Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/140

Tätä sivua ei ole oikoluettu


hen waimons hyliete? kiusaten hende. Mutta hen wastaten sanoi heille / Mite Moses teille käski? He sanoit / Moses salli eroitus kirian kirioitta / ia eroitta. IESUS Wastaten sanoi heille / Teiden sydhemen cangiudhen tehden kirioitti hen teille sen käskyn. Mutta loomisen alghusta / ombi IUMALA heijet loonudh miehen ia waimon. Sentedhen pitepi Inhimisen ylenandaman henen Isens ia eitens / ia pite waimoonsa kijnitarttuman / ia caxi tuleuat yhdexi lihaxi. Nin eiuet he nyt ole caxi / mutta yxi liha. Mite sijs IUMALA on ychten sitonut / site ei Inhimisen pidhe eroittaman.

Ia honesa kysyit taas hené Opetuslapsés sijte samasta asijasta. Ia hen sanoi heille / Ioca henés eroitta waimostans / ia toisen naipi / se tekepi Hoori henen wastans. Ia ios waimo erijepi miehestens / ia hoole toiselle / hen tekepi Hoorin.

Ia he toit henen tygens Lapsia / ette hen heihin rupeis. Nin Opetuslapset nuchtelit heite / iotca nijte edhestoit. Coska nyt IESUS sen näki / närckestyi hen / Ia sanoi heille / Sallicat lasten tulla minun tyken / ia elkette kieldekö heite Sille että sencaltaisten ombi IUMALAN Waldakunda. Totisesta mine sanon teille / Iocainen quin IUMALAN Waldakunda ei ota ninquin Lapsi / ei hen swingan sinne sisellemene. Ia hen otti heidhet sylijns / ia pani kätens heidhen pälens / ia siugnasi heijet.

Ia quin hen vloslechtenyt oli tielle / edhesiooxi yxi / ia cumarsi hende ia kysyi henelle / Hyue Mestari / mite minun tekemen pite / että mine ijancaikisen elemé omistaisin? Nin Iesus sanoi henelle / Mixi sine sanot minú hyuexi? Eikengen ole hyue / mutta se ainoa IUMALA. Kylles keskyt tiedhet. Ei pidhe sinun hoori tekemen / ei tappaman / ei warghastaman / ei wäre toodhistust sanoman / ei wiettelemen / Cunnioita Ises ia eites. Nin se wastasi ia sanoi henelle / Mestari / nemet cai-