Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/139

Tätä sivua ei ole oikoluettu


pahoittapi / parambi henelle olis / ios myllyn kiui henen caulans riputettu olis / ia mereen heitettu olis. Ia ios sinun Kätes olis sinulle pahanoxexi / nin poishacka se / Parambi on sinun kesipoola elemehen sisellemenne / quin sinulla olis caxi kätte ia poismenne Heluettijn / sihen Iancaickiseen tuleen / cussa heiden matons ei cole ia tuli ei sammuteta. Ia ios sinú Ialcas pahanoxexi sinulle olis / poishacka se / Parambi on ettes onduuana elemen sisellemenet / quin sinulla caxi Ialca olis ia heiteteisin Heluettin / sihen Iancaickiseen tuleen / cussa ei heiden matons cole / eike tuli sammuteta. Ia ios sinun Silmes ombi sinulle pahanoxexi / nin puchkaise se / Parambi on sinun Silmepoolla IUMALAN Waldakunnan sisellemenne / quin sinulla caxi silme olis / ia heiteteisin Heluettin tuleen / cussa heiden matons ei cole / ia tuli ei sammuteta. Sille iocainen Inhiminen pite tulella * solattamá / ia iocainen wffri pite solalla solattamá. Hyue calu ombi soola / mutta ios sola tule maguttomaxi / mille te sen höistette? Piteket itzeteisenne sola / ia rauha teiden keskenen.

* Solattaman) Wanhas Testamentis caiki vffri solattijn / ia caikista vffreista iotakin poltettijn. Sen Christus tenne sisellewetä / ia vlostoimitta sen Heugelisesta / se on / ette Euangeliumin opin cautta / ninquin tulen ia solan cautta / pite se wanha Adam / se on Inhimisen paha sisu asetetuxi ia solatuxi tuleman / Cuhunga ei se oppi tule / nin casuauat sielle madhot / se on / sijne on yxi paha omatundo. Ia että sola leicka / sentäden taruitan kärsimys ia rauha / ninquin Christus tesse käskepi.

X. Lucu.

IA quin hen sielde ylesnousi / tuli hen Iudean maan ärille / sen makunnan cautta / ioca on sille polella Iordanin. Ia taas Canssa cokounsi henen tygens / Ia ninquin hen tottunut oli / taas hen heite opetti. Ia he Phariseuset edheskeudé kysyit henelle / Sopico mie-