Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/135

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Ia IESUS vloslexi ia henen Opetuslapsens nihin Kylihin Cesarean tyge / ioca cutzuttan Philippi. Ia tielle hen kysyi Opetuslapsillens sanoden heille / Kenengä sanouat Inhimiset minun oleuan? Nin he wastasit / Iohannesen castaian / ia mutamat Eliam / mutamat taas yhden Prophetain lughusta. Ia hen sanoi heille / Mutta kenengä te sanotta minun oleuan? Nin Petari wastasi ia sanoi henelle / Sine olet se CHRISTUS. Ia hen hastoi heite / ettei he kellekä sanoisi heneste.

Ia hen rupesi heite opettaman / ette Inhimisen Poian pite palio kerssimen / ia pois hyliettemen Wanhimilda ia ylimeisilde Papeilda / ia Kirianoppenuilda / ia tapettaman / ia colmen peiuen peräst ylesnousemá. Nin iulkisesta hen sen Puhen puhui. Ia Petari otti henen tygens / rupesi hende rangaitzeman. Mutta hen känsijn / ia catzoi Opetuslapsijns pein nuchteli Petarita sanoden. Mene minun ielkeni sine Sathanas / sille ettei sine ymmerdhä mitke IUMALAN ouat / waan mite Inhimisten ouat.

Ia hen cutzui tygens Cássan ynne Opetuslastés cansa / ia sanoi heille / Cuca minua tachto seurata hen poiskielken itzens / ia ottacan henen Ristins pälens ia seuratkan minua. Sille että cucaikenens tachto Hengens wapatta / se hucutta sen. Mutta cucaikenens Hengens hucutta minun ia Euangeliumin tedhen / se henen wapatta. Sille mite se autta Inhimisen / ios hen woittais caiken mailman / ia sapi henen Hengens wahingon? Eli mite Inhiminen on andaua iolla hen taita Hengens lunasta? Mutta ioca häpepi minua ia minun Sanani tesse hooralises ia synnises sughusa / site mös pite Inhimisen Poian häpiemen / coska hen tulepi henen Isens cunniasa pyhein Engelittein cansa. Ia hen sanoi heille / Totisesta sano mine teille / Ouat mutamat neisse / iotca tesse seiso-