Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/134

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Dalmanuthan maan paickoin. Ia vloslexit Phariseuset / ia rupesit henen cansans campaileman / kiusasit hende / pyten hendelde mercki Taiuahast. Ia quin hen hoghanut oli Hengesens / nin hen sanoi / Mixi teme suku mercki pyte? Totisesta sanon mine teille / Ei anneta telle Sughulle mercki. Ia hen iätti heijen / ia taas hachten astui / ia meni ylitze meren.

Ia he olit wnochtaneet Leipe cansans otta / Ia ei ollut heille enä ychte Leipe Hahdes mötens. Ia hen käski heite sanoden / Catzocat ia carttacat Phariseusten Hapatoxest / ia Herodesen Hapatoxest. Ia he aijattelit sinne ia tenne / sanoden keskenens / Se se on / ettei meille ole Leipe. Ia quin IESus sen ymmersi sanoi hen heille / Mite te sijs tutkistelette ettei meille Leipe ole? Ettekö te wiele nyt homaitze ia ymmerdhä? Wielekö teille nyt on soghaistu sydhen? Silmet teille on / ia ette te näghe / ia Coruat teille on / ia ette te cwle / Ia ettekö te muista / coska mine wijsi Leipe mursin / widen tuhannen Inhimisen / quin monda Corgia te teunens techteite ylesotitta? Nin he sanoit / Caxitoistakymende. Nin mös coska mine ne seitzement murssinn / Nelien tuhanen seas / Quin monda Corgia teunens tehde muruia te silloin ylesotitta? Nin he sanoit / Seitzemen. Ia hen sanoi heille / Mixei te siis ymmerdhä?

Ia hen tuli Bethsaidan / Ia he edhestoit yhden Sokian / ia rucolit hende / että hen rupeis henehen. Ia hen rupesi sen Sokian käten / ia vloswei henen Kylest / ia sylki henen Silmijns / ia pani kätens henen pälens / ia kysyi henelle / Ios hen iotaki näkis. Nin hen catzoi yles ia sanoi / Mine näen Inhimiset keuxendeluen ninquin näkisin puudh. Sijtte hen taas pani Kädhens henen Silmeins päle / ia teki henen näkemähen. Ia tuli paratuxi / nin että hen selkeste caiki wastwdhest näki. Ia hen lehetti henen Cotians sanoden / Ele Kyleen mene / ele mös kellengen tete sielle sano.