Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/128

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Sille se Herodes oli lehettenyt Houi Iohannest kijniottaman / ia oli pannut henen tornihin / Herodiasen tähden / henen weliens Philippusen Emenen / sille hen oli henen nainudh. Mutta Iohannes oli sanonut Herodesel / Ei soui sinun pite sinun welies Emende. Nin Herodias wäijyi hende / ia tachtoi henen tappa / eike woinut. Sille Herodes pelkesi Iohannest / tieten henen oleuan hurskan miehen ia pyhen / ia ottiuarin heneste / ia cwli henen monisa Asijoisa / ia kernasti cwldeli hende.

Ia coska souelias peiue tuli / että Herodes Syndyme peiuens päle / Echtolisen teki nijnen ylimeisten ia Pämiesten ia Sangariten Galileas / ia quin Herodiasen tytter siselletuli / ia hyppesi / ia se kelpasi Herodeselle ia ynne atrioitzeuille / Nin sanoi Kuningas Picalle / Ano minulda mites tahdot / ia mine annan sinulle. Ia hen wannoi henelle yhden walan / Mitkes minulda anot mine annan sinulle / haman poleen minun Waldakundani. Hen vlgosmeni ia sanoi Eitillens. Mite minun pite anoman? Se sanoi. Iohannesen castaian pätä. Ia hen cochta kijruusti sisellemeni Kuningan tyge / anoi ia sanoi / Mine tahdó / ettäs minun cochta sillens annat Iohannesen Castaian pään yhden Fatin päle. Nin Kuningas tuli murehesens / Quitengin Walans tähden ia ninen / iotca ynne atrioitzit / ei hen tachtonut hende poisaija. Ia cochta lehetti Kuningas sinne Böuelins / ia käski hené päens siselletoda. Nin hen poismeni ia mestasi henen Tornis / ia edhestoi henen päens Fatisa / ia annoi sen Picalle / ia Pica annoi sen eitillens. Coska henen Opetuslapsens sen cwlit / tulit he ia otit henen Rumins / ia panit sen Hautan.

Ia ne Apostolit cokounsit IESUSEN tyge / ia ilmoitidh henelle caikia / seke mite he teit että opetit. Ia hen sanoi heille / Tulkat te waan erinens corpeen / ia leuätke yrielde. Sille tielle olit monda / iotca tulit ia menit / nin ettei he södhä iouta-