Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/127

Tätä sivua ei ole oikoluettu


tu on / ia sencaltaiset auwudh henen kättens cautta tapactuuat? Eikö teme se Seppe ole Marian poica / Iacobin ia Iosen ia Iudan ia Simonan welij? Eikö mös henen Sisarens tesse meiden cansam ole? Ia he pahenit henen cauttans. Mutta IESUS sanoi heille / Ei ole Propheta ylencatzottu waá henen Isense maalla / ia langoins seasa / ia omasa perehesens. Ia ei hen woinut sielle ychten auwua tehdä / waan ette hen haruain sairasten päle kätens pani / ia paransi heijet / ia imechteli heiden epeuskoans.

Ia hen ymberins waelsi caickikäsin Kyläin cautta opettadé. Ia hen cutzui ne caxitoistakymende / ia rupeis ne caxin ia caxin lehettemen / ia annoi heille woiman sastaisi Hengi wastoin. Ia hen kielsi heite miten ottamasta tielle cansans / mutta waá sauuan. Ei prentzelite / ei leipe / ei raha cuckarosa / mutta olemá kengese / ia ettei he pukisi cachta hametta.

Ia hen sanoi heille / Cuhunga honesen te siselletuletta / sijne te olcat / nincauuan quin te sielde poismenette. Ia cutca ei teite wastanrupe / eike cwle teite / Nin vlosmenget sielde / ia pyhckiket tomu / quin teiden ialcain alla on / todhistoxexi heiden ylitzens. Totisesta sanon mine teille / Että Sodoman ia Gomorran tulepi Domio peiuen hookiambi / quin sille Caupungille.

Ia he vloslexit ia sarnasit että heiden piti parannosta tekemen. Ia monda Perkelette he vlosaioit / ia he woitelit + öliolla monda sairasta / ia paransit.

Ia Kuningas Herodes saij sen cwlla (sille henen Nimense oli io iulghistettu) ia hen sanoi / Se Iohannes ioca castoi / on ylesnosnudh cooluista / ia sentehden auwudh waickuttauat hänese. Mutamat sanoit / Se on Elias / mutta monicahdat sanoit / Se on yxi Propheta / taicka ninquin yxi Prophetaista. Coska nyt Herodes sen cwli / sanoi hen. Se on se Iohannes ionga mine caulan leickautin / se on coolleista ylesnosnudh.