Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/125

Tätä sivua ei ole oikoluettu


uatun Perchelelda tapachtunut oli / ia sighoista. Ia he rupesit hende rucoleman / poismenemen heiden maaldans.

Ia quin hen astui Hachten / nin se ioca oli Perchelelde riuattu rucoli / että hen mahdais henen cansans olla / Mutta ei IESUS hende sallinut / waan sanoi henelle / Mene cotias omais tyge / ia ilmoita heille quinga swren hyuenteghon HERRA on tehnyt sinun cansas / ia on armachtanut sinú päles. Ia hen poismeni / ia rupeis sarnaman nijsse Kymenes Caupungis / quinga swren hyuentegon IESUS oli henelle tehnyt. Ia caiki imechtelit.

Ia quin IEsus taas ylitzemeni Hahdella toiseen rantaan / cokounsi palio Canssa henen tygens / ia oli lesse merta. Ia catzo / Nin tuli yxi Sinagogan Pämies / Iairus nimelde / ia quin hen näki henen / langesi hen henen ialcains tyge / ia rucoli hende palio sanoden / Minun Tytteren wimeisillens ombi / mine rucolen ettäs tulisit / ia panisit Kätes henen pälens / että hen paranis ia eläis. Nin hen meni henen cansans / ia palio Canssa seurasi hende / ia ahdistit.

Ia yxi waimo / ioca oli sairastanut punaista Tautia io caxitoistakymende aiastaica / ioca oli palio kerssinyt monilda Läkerilde / ia oli culuttanut caiken Hywuydens / ia ei miteken apu tundenut / waan palio pahembi tuli henen cansans / Quin hen cwli IESUSESTA / tuli hen ioukon seas taka / ia rupesi henen Waatteinsa / Sille hen sanoi / Ios mine waiwoin henen Waatteinsa rupeisin / nin mine paranen. Ia cochta henen weri lechtens quiuettui / Ia hen tunsi Rumihistans / että hen oli henen Witzauxestans parattu.

Ia IESUS cochta tunsi itzesens sen auwun / ioca heneste vloskieunyt oli / ia kiensi henés Canssan seasa ia sanoi / Cuka minun Watteini rupesi? Ia henen Opetuslapsens sanoit henelle / Sine näget että Canssa sinua ymberins ahdista / ia sine