Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/124

Tätä sivua ei ole oikoluettu


IA he tulit ylitze meren / ninen Gadarenein makundan / ia quin hen Hahdest vlgosmeni / cochta henen cochtasi Haudhoista yxi Inhiminen Sastaisel Hengel riuattu / iolla oli maia Haudhoisa. Ia eikengen woinut héde cahleilla sitoa / sille että hen oli vsein Ialcapuis ia Cahleis sidhottuna / ia Cahleet oli serckenyt / ia Ialcapuudh rickonut / ia eikengen woinut hende asetta. Ia hen oli aina öte ia peiue Woorisa ia Haudhoisa parckui / ia hosui itzens kiuille. Coska hen nyt taamban näki Iesusen / ioxi hen / ia cumarsi hende / ia hutain swrella änelle / sanoi / Mite minun ombi sinun cansas Iesu / sen corckeiman Iumalan Poica? mine wannotan sinua Iumalan cautta / etet sine minua waiwaisi. Nin hen sanoi henelle / Uloslehdhe sine Sastainen Hengi Inhimisest. Ia hen kysyi henelde / Mike sinun Nimes on? Ia hen wastasi sanoden henelle / Legio minun Nimeni on / sille meite ombi monda. Ia hen rucoli palio hende / ettei hen poisleheteisi hende sijte makunnasta.

Nin oli sine woortein tyken swri Sica Lauma laitumellans / Ia rucolit hende caiki ne Perchelet sanoden / Laske meite sikoihin / että me heiden sisellens menisim. Ia cochta Iesus salli heiden. Ia ne sastaiset Henget vlosmenit / ia sikain sisellemenit. Ia se Lauma söxihin cohdastans merehen. Ia oli heite Lehes caxi tuhatta / Ia läkehdyit merehen. Mutta ne sikurit poispakenit / ia sanomansatid Caupungihin ia maan kylijn. Ia he vlosmenit catzoman mite tapachtunut oli / ia tulit IESUSEN tyge / ia neit henen / ioca Perchelelda oli riuattu / istuuan ia wateitun / ia toimelissa / iolla se Legio oli ollut / ia he pelkesit. Ia ne sanelit heille iotca sen nähnyet olit / mite sen ri-