Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/121

Tätä sivua ei ole oikoluettu


  • Mielettömexi) He pelkesit / että hen olis ylen palio henens waiwanut. Ninquin me Sanoma. Sine willitet pääs ia Aiuos.
  • Beelzebub) on nin palio / Quin Isoikerueinen / wapsainen eli kerueisten Kuningas. Sille nin perchele andapi itzens omains cautta ylencatzotta / ia wietteltä ninquin se tekoin Pyhet.

IIII Lucu.

IA taas rupesi hen opettaman meren tykene ia cokounsi palio Canssa henen tygense / nin että henen piti astumá hachteé / ia istumá meren päle. Ia caiki Canssa iäi maalle meré tyge / Ia hen opetti heite palio werdausten cautta / Ia hen sanoi heille henen Sarnasans / Cwlcat. Catzo vloslexi kylueije kyluemen. Ia tapachtui kyluetteis / että monicahda langesit Tien wiereen / Nin tulit Taiuas alda linnut ia söit sen. Monicadhat langesit Kiuiraunion / iossa ei ollut palio multa / ia cochta se ylescasuoi / sille ettei henelle ollut syue maata / Coska nyt Auringo ylescoitti / nin se poudhittijn / ia sille ettei hen ollut iwrdunut / nin se quiuettijn. Ia mwtamat langesit Oriantappuroijn / ia ne Oriantappurat ylescasuoit / ia läkeytit ne / ia ei candanut hedelmete. Ia mwtamat langesit hyuen mahan / ia se cannoi hedhelmen / ioca ylespuhckesi ia casuoi. Ia mwtamat edhestoit colmenkymenkerdhaiset / ia mwtamat cwsikymenkerdhaiset / ia mwtamat sadhankerdhaiset / ia hen sanoi heille. Iolla coruat on cwlla / hen cwlcaan.

Ia quin hen rupesi yxinens oleman / nin he / iotca henen ymberillens olit cahdétoistakymenen cansa kysyit henelde / sijte werdauxest / ia hen sanoi heille / Teille on annettu tuta Iumalan Waldakunnan salans / mutta nijlle / iotca vlcon ouat /