Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/117

Tätä sivua ei ole oikoluettu


pi? Cuca woipi synnit andexianda / mutta ainoa Iumala? Ia cochta quin Iesus tunsi Hengesens / että he nin aiattelit itzellens / sanoi hen heille. Mite te neite aiattelette teiden sydhemisen? Cumbi on keuiembi sanoa sillen rammalle / synnit andexiannetaan sinulle / taicka sano / Nouse ota sinun wotes / ia mene? Mutta senpäle että teiden pite tietemen / että Inhimisen Poialla / ombi woima maan päle syndi andexianda / nin hen sanoi Rammalle / Sinulle mine sanon / nouse otat wootes ia mene cotias. Ia cochta hen nousi otti wootens ia wlgosmeni caikein nähden / nin että he caiki hemmestyit ia cunnioitzit Iumalata sanoden / Emme me ikenens semmotoista nähneet.

Ia hen wlgoslexi / taas meren poleen / ia caiki Canssa tuli henen tygens / ia hen opetti heite. Ia quin Iesus ohitzemeni / näki hen Leuin Alphein poian / istuuan Tullin tykene / ia sanoi henelle / Seura minua. Ia hen ylesnousi / seurasi hende. Ia se tapachtui / coska hen atrioitzi henen honesans monda mös Publicani ia Syndiste ynne atrioitzit Iesusen / ia henen Opetuslastens cansa / sille nijte oli monda iotca hende olit seuraneet. Ia ne Kirianoppeneet ia Phariseuset quin he neit henen söuen Publicanein ia Syndisté cansa / sanoit he henen Opetuslapsilens / Mixi hen sööpi ia ioopi Publicanein ia Synneisten cansa? Coska Iesus sen cwli / sanoi hen heille. Ei taruitze ne Teruet läkerite / mutta ne Sairahat. Em mine ole tullut cutzuman wanhurskaita / mutta synnisite parannoxelle.

Ia ne Iohannesen ia Phariseusten Opetuslapset paastosit palio / Ia nin he tulit ia sanoit henelle / Mixi Iohannesen ia Phariseusten Opetuslapset paastouat / mutta sinun Opetuslapses eiuet paasto? Ia sanoi heille Iesus / Quinga Hääcansa taita paastota / nincauuan quin Ylke on heiden cansans? Quincauuan Ylke on heiden cansans ei he woi paastota.