Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/115

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Ia oli heiden Sinagogas yxi Inhiminen riuattu sastaisest Hengest / ia hen hwsi sanoden / Oy mite meiden on tekemiste sinun cansas Iesu Nazarene? Tulicos meite cadhottaman? Mine tieden mikes olet / iuri se Iumalan Pyhe. Ia Iesus nuchteli hende sanoden / Waickene ia wlgosmene Inhimiseste. Ia quin se sastainen hengi reueisi henen ia hwsi surella änelle / nin hen wlgoslexi heneste. Ia he caiki hemmestyit / nin että he keskenens kyselit sanoden / Mike on teme? Mike wsi Oppi teme on? Sille hen woimalla mös sastaiset henget käske / ia he cwleuat hende? Ia henen Sanomans cochta cwlui ymberi caiken Galilean Lehimakunnan.

Ia he cochta lwgoskeuit Sinagogasta / ia tulit Simonin ia Andreasen honesen / Iacobin ia Iohannesen cansa. Mutta Simonin Anoppi macasi wilutaudis / ia cochta he heneste saniot henelle. Ia hen edeskeui ia yleskohensi hené / ia rupesi hené käteens / ia sillens Wilutauti ietti henen / ia hen lapueli heite.

Mutta Echtona coska Auringo laskijn / toidh he henen tygens caikinaiset Sairat ia Riuatudh percheleilde. Ia coko Caupungi cokounsi Ouen eteen / ia paransi hen monda / iotca sairastit moninaisis Taudhis / ia palio perkelie hen wlgosaioi / ia ei hen sallinut perkeletten puhua että he tunsit henen.

Ia homeneltan sangen warhan ennen peiue / quin hen ylesnousi / wlgosmeni hen / Ia poiskeui Iesus ychten erineisen Sijan / ia sielle rucoeli / ia Petari riensi henen ielkens / ia ne iotca henen cansans olit. Ia coska he leusit henen / sanoit he henelle / Iocainen sinu etzi. Ia hen sanoi heille / Mengeme lähimeisin kylihin / että mine sielleki sarnaisin / sille site warten mine olen tullut / Ia hen sarnasi heiden Sinagogasans coko Galileas / ia wlgosaijoi perchelet.

Ia tuli henen tygens yxi Spitalinen rucoli hende / langesi poluillens henen etens / ia sanoi henelle / Ios sine tahdot / si-