Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/113

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Pyhen Marcusen Euangelium.

Ensimeinen Lucu.

ALcu Iesusen Christusen Iumalá Poian Euágeliumist / ninquin kirioitettu on Prophetis / Catzo mine leheten minun Engelin sinun casuos eten / ioca walmistaman pite sinun Tietes sinun edheses. Hwtawa isen äni on corwesa / Walmistaka Herran tiete / oijendacat henen polghunsa.

Iohannes castoi coruesa / sarnaten Paranoxen Castetta syndein andexiandamisexi. Ia vlgoskeuit henen tygens coko Iudean makunda / ia ne Ierusalemist / ia castettin caiki henelde Iordanin wirdhasa / tunnustaden heiden Synninse.

Mutta Iohannes oli pugetettu Camelin caruoilla / ia he-