Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/112

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Pyhen Marcusen Eleme

P. Hieronimusen cautta.

MArcus oli Petarin Opetuslapsi ia Tulki / sen ielken quin hen oli cwlut Petarin sarnauan / nin hen kirioitti Lyhykeisen Euangeliumin / että weliet Romisa hende rucoilit. Coska nyt Petari sen cwli / nin hen wahwisti sen Luetta Seurakunnissa / ninquin Clemens cwdhenes Kirias Hypotiposeonis mainitzepi. Ia Papias Ierosalim Pijspa tete Marcusta muistapi / ia Petari henen Ensimeises Lehetuskiriasans / Babilonin nimen alla / merkitze modholisesta Romin / sanopi / Teruechte teite se seuracúda Babilonias / sen rackahá cansa / mös Marco minun poicá. Nin hen otti sijs sen Euangeliumins / ionga hen oli cokonpannut / ia matkusti Egyptin / ia ensin Alexandrias Christusta ilmoitti / sielle hen asetti Seurakunnan nin swrella Opilla ia Elemen hallitoxella / että caiki Christusen Seuraijat / hen saatti henen Esicuuans ielkeen elemen. Wimein Philo sen caikein Iudasten seas puhelias / coska hen näki Alexandrias / sen ensimeisen Seurakunnan wiele Iudan taualla eleuen / nin hen kirioiti ychden kiriá quin henen cansans cunniaxi / heiden menostans / ia ninquin Lucas sanopi / että ne wskowaiset Ierusalemis pidhit caiki ychteisse / nin hen mös / iota hen Alexandrias näki Marcusen opetuxist tapachtauan / yleskirioitti. Mutta hen cooli Cadhexan aiastaican Neronin aigalla / ia haudhattin Alexandrias / ionga ielkin Anianus tuli.