Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/111

Tätä sivua ei ole oikoluettu


oista Caupungihin / ia ilmoitidh temen caiken nijlle Ylimeisille Papeille mite tapachtunudh oli. Nin he cokounsit Wanhimbadhen cansa / ia Neuuo pidhit / ia annoit Sotamiehille kylle Raha ia sanoit / Sanocat / että henen Opetuslapsens tulit Öelle / ia warghastit henen / meiden matesam. Ia ios se tule Waldamiehen coruille / nin me tahdomme henen lepytte / ia saatam teidhet syyttömexi. Nin he otit Rahan / ia teit quin he olit opetetudh. Ia teme puhe on änixi otettu Iudasten keskene haman tehen peiuen asti.

Mutta ne yxitoistakymende Opetuslasta menit Galilean / sille Mäelle / iohonga Iesus oli heite neuuonut. Ia coska he negit henen / cumarsit he hende / mutta monicahdat epeilit. Ia edheskeui Iesus / puhutteli heite / sanoden. Annettu on minulle caiki weki Taiwahas ia Maasa / Menget sijs wlgos ia opettaca caiki Canssa / ia castakat heite Nimeen Isen ia Poian ia pyhen Hengen. Ia opetaca heite pitemen caiki / iota mine olen teiden käskenyt. Ia catzo / Mine olen teiden tykenen iocapeiue Mailman Loppun asti.

a  Sabbathin echtona) Ramattu alca peiuen sijte Echtosta quin edesioutui / ia sen echtoon Loppu / se on toisen peiuen Homen eli amu. Nin sano mös P. Mattheus tesse / että Christus oli ylesnousut homenelda ioca oli echton loppu / Ia alcu ensimeisen Pyhe peiuen / Sille he lwghit ne Cwsi peiue sen corckiman Päsieisen ielken / caiki Pyhexi. Ia rupesi se ensimeinen cochta ielken Päsieisen.

Loppu P. Mattheusen Euangeliumist.

Agricola New Testament illustration p111.png