Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/107

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Mutta ne Pappein pämiehet ia ne Wanhimat yllytit Canssan anoman Barrabast / mutta Iesusta huckaman. Nin wastasi Waldamies ia sanoi heille / Cumman neiste cahdesta te tahdotta että mine lasken teille irdhalle? Mutta he sanoit / Barrabam. Pilatus sanoi heille / Miteste sijs minun pite tekemen Iesusest / ioca cutzutan Christus? Sanoit he caiki henelle / Ristinnaulitakan. Nin sanoi Waldamies / Mite hen sijs teki? Mutta he hwdhit site enämin / ia sanoit / Ristinnaulitakan.

Coska nyt Pilatus näki ettei miteken auttanut / mutta enämbi mässe tuli / otti hen wedhen / pesi kädhensä Canssan edhes / sanoden / Wighatoin mine olen temen Wanhurskan werest / catzocat teiten. Ia wastasi caiki Canssa / ia sanoi / Henen werens tulcan meiden pälen / ia meiden lasten päle. Silloin hen laski irdhalle Barrabam / mutta Iesusen hen annoi rooskitta / ia ylenannoi henen ristinnaulitta.

Silloin Waldamiehé Houit otit Iesusen Radztuuas / ia cokosit henen tygens caiken iouckon / Ia quin he olit henen risuneet / nin he pughetit henen Purpuraisen Capuun / ia orientappuroist wäthyn Crunon panit henen Päens päle / ia Roghon annoit henen oikeaan käteens / ia cumarsit poluians henen edhesens / ia pilcasit hende / ia sanoit / Terue Iudasten Kuningas. Ia quin he olit sylkeneet hänen pällens / pilcasit he hende / otit Roghon / ia löit henen pähens.

Ia sijtte quin he olit hende pilcanuet / nin he risuit henelde Capun / ia pughetit henen omijn Waatteins / ia poisweit henen ristinnaulitta. Ia coska he wlgoskeuit / leusit he yhden Miehen Kyrenest / ioca cutzuttin Simon / sen he waadhit henen ristiens candamahan. Ia tulit sihen siaan / quin cutzutaan Golgatha / se on  a  Päcalloin paicka. Ia he annoit henelle Eticat ioodha sapella secoitettua / Ia quin hen maisti / ei hen tahdonut ioodha.