Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/106

Tätä sivua ei ole oikoluettu


man weren pettenyt olen. Nin he sanoit / Mite meiden sihen tule? Catzo sinuas. Ia hen heitti ne Hopia peningit Templijn / keui sielde / ia meni pois ia hirtti itzens noralla.

Mutta Pappein pämiehet otit hopia peningit ia sanoit / Ei soui neite panna wffriarckon / sille se on weren hinda. Nin he pidhit neuuo / ia ostit nijlle yhden Sawenualaian pellon / Pilagrimein Hautamisexi. Senteden se pelto cutzutan wiele tehen peiwen asti / Weripelloxi. Silloin teutettin se quin sanottu oli lepitze Ieremian Prophetan / ioca sanoi / Ia he otit colmekymende Hopia penningite / iolla se myyty maxettijn / Ionga he ostit Israelin lapsilda / ia annoit ne Sauenwalaian pellosta / ninquin HERRA ombi minun keskenyt.

Mutta Iesus seisoi Waldamiesten edhese / nin kysyi waldamies henelle sanoden / Oleckos se Iudasten Kuningas? Nin sanoi Iesus henelle / Sinepe sen sanot. Ia quin henen pälens cannettijn Pappein pämiehilde / ia wanhimilda ei hen miteken wastanut. Silloin sanoi Pilatus henelle / Etkös cwle quin monda todhistosta he sinun wastas sanouat? Ia ei hen wastanut hende ychteken sana / nin että mös Waldamies sangen imechteli.

Mutta Iuhlana oli Waldamies tottunut pästämen Canssalle yhdé Fangin irdhalle ionga he tachtoit. Nin oli henellä silloin yxi cwluisa Fangi sidottuna / ioca cutzuttin Barrabas. Ia coska he sijs cokonut olit / sanoi Pilatus heille / Cumman te tahdotta että mine lasken teillen irdhalle / Barrabam taicka Iesusen / ioca cutzutan Christus? Sille hen tiesi että henen cateudhen tehden olit ylenandaneet.

Mutta quin hen Domiostolin päle istui / lehetti henen Emendens henen tygens / ia käski henelle sanoa / Ele sine miten teghe sille wanhurskalle / Sille mine olen palio kerssinyt tenepene wnesani / henen tehdens.