Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/105

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Wissiste olet sine yxi heist / Sille sinun puhes mös sinun ilmoitta. Nin hen rupesi itzens sadhattelemaan / ia wannoman ettei hen tundenut site Inhimiste. Ia cocta cuckoi lauloi. Nin Petari muisti Iesusen Sanan / ioca oli henelle sanonut. Ennen quin Cuckoi laulapi / colmaiste sine minun kiellet. Ia hen wlgosmeni / ia idki catkerast.

a  Hyue töe) Tesse nähden / että wsko ainosta Töedh saatta hyuexi. Sille caiki toimi olis temen Töen dominut pahaxi / ninquin itzekin Apostolit tegit.

b  Ioo) Se on / Ei meille sillen ycten rumillist meno ole toinen toisen cansa / Ia teme nyt pite Oleman se Lexieinen.

c  Liha) Quin hen tahdois sano / Mieli on kylle hyue / mutta rumin heickous colemata welte ia waroipi.

d  Miecka) Iotca site ilman sädhetty wirka eli ilman wallan käskemete likuttauat. Ne ouat domitudh Mieckan ala / waicka Esiwaltad sen toisinans mwttauat.

XXVII Lucu.

Agricola New Testament illustration p105.png

MUtta Homeneltan pidit caiki Pappein pämiehet ia Canssan Wanhimat neuuo Iesusta wastan / että he saisit henen coletta. Ia sidhoit henen / poisweit / ia ylenannoit henen waldamiehelle Pontio Pilato.

Coska nyt Iudas / ioca henen petti näki että hen oli colemaá domittu / nin hen catui / Ia iellenstoi ne colmekymende Hopia peningit Pappein pämiehille ia Wanhimille / ia sanoi / Mine pahasti tein että mine wighatto-