Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/104

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Mutta Pappedhen pämiehet ia Wanhimat / ia caiki Radhi / etzit wäre todhistust Iesusta wastan / että he saisit henen wappa ia eiwet leunet. Waicka monda wäre todhistaija edheskeuit / ei sitteken leuneet. Mutta wimein tulit caxi wäre todhistaia / ia sanoit / Teme on sanonut / Mine woin mahanricko Iumalan Templin ia colmena peiuen sen ylesrakenda.

Ia se Pappein pämies ylesnousi / ia sanoi henelle. Etkös miten wasta? Mixi nämet sinun wastas todhistauat? Mutta Iesus oli äneti. Ia se Pappein pämies wastasi ia sanoi henelle. Mine wannotan sinua Eleuen Iumalan cautta / ettäs sanot meille / ios sine olet Christus Iumalan Poica? Sanoi Iesus henelle. Sinepe sen sanoit. Quitengin sanon mine teille / testedes pite teiden näkemen Inhimisen Poian istuan Imalan Auwudhen Oikealla polella / ia tuleuan Taiuahan Piluise.

Silloin rewäisi Pappein Pämies waattens ricki / sanoden. Hen on pilcanut Iumalan / Mite me sillen todhistust taruitzem? Catzo / nyt te cwlitta henen Pilcans / Mite te luletta? He wastasit / ia sanoit / Hen on wikapä colemaá / Silloin he sylieskelit henen Casuoillens / ia Löidh hende rusicoilans. Ia mwtomat piexit hende poskelle / ia sanoit / Arua meille Christe / cuca se on ioca sinua löi.

Mutta Petari istui wlcona Salin porstuas / Ia edheskeui henen tygens yxi pika / ia sanoi. Sine mös olit Iesusen cansa Galileasta. Mutta hen kielsi caikein edheste / ia sanoi / En tiedhe mine mites sanot. Nin coska hen Ouest wlgoslexi / näki henen yxi toinen pika / ia sanoi nijlle / iotca sielle olit / Ia temeki oli Iesusen Nazarenin cansa. Ia taas hen kielsi wánotull walalla / En tunne mine site Inhimist. Ia wehen hetken peräst edheskeuit ne / iotca sielle seisoit / ia sanoit Petarille /