Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/102

Tätä sivua ei ole oikoluettu


kersitte minun techten. Sille kirioitettu on. Minun pite lömen Paimenda / ia Lambat pide Laumasta haijotettaman. Mutta sijtte quin mine ylesnousen / nin mine teiden edhellenkieun Galilean. Nin wastasi Petari / ia sanoi henelle. Ios wiele caika mwdh sinustas pahennuisit / em mine quitengan ikenens pahenne. Iesus sanoi henelle. Totisesta mine sanon sinulle. Täne Ööne ennen quin Cuckoi laula / colmasti sine minú kielet. Petari sanoi henelle. Ia waicka minú pideis sinun cansas coleman / en kielle mine sinua. Samallamodholla sanoit mös caiki Opetuslapset.

Silloin tuli Iesus heiden cansans ychten Kylen / ioca cutzutan Gethsemane / ia sanoi Opetuslapsillens / Istucat tesse / nincauuan quin mine menen toóna ia rucolen. Ia hen otti Petarin cansans / ia caxi Zebedeusen poica / ia rupeisi murechtiman ia wapitzeman. Nin sanoi Iesus heille / Minun sielun ombi murehisans haman coleman asti. Olcat tesse / ia waluocat minun cansan. Ia hen keui wähe taamma heiste / langesi Caswoillens / rucoellen ia sanoden / Minun Isen / ios mahdolinen on / nin menget minulda teme Calki. Ei quitengan ninquin mine tahdon / mutta ninquin sine. Ia hen tuli Opetuslastens tyge / ia leusi heiden macamast / ia sanoi Petarille / Ningö? Ettekö tei woineet ychte hetke waluo minun cansan? Waluocat ia rucolcat / ettei te kiusauxen langeisi / Hengi tosin on walmis / mutta  c  Liha ombi heicko.

Taas hen meni toisen kerdan / ia rucoeli sanoden / Minun Isen / ellei teme Calki woi minulda poismenne / mutoin ettei mine site ioo / nin olcoon sinun tachtos. Ia hen tuli / ia leusi heidhet taas macamast / sille heiden silmens olit raskat. Ia hen iättein heite / meni iellens pois / ia rucoeli colmanen kerdhan / ia puhui ne samat sanat. Nin hen tuli Opetuslastens tyge / ia sanoi heille / Oij tahdottaco nyt maata ia leuäte? Catzo