Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/101

Tätä sivua ei ole oikoluettu


Mutta Echtona / istui hen Peudhelle Cahdentoistakymené cansa. Ia heiden södhesens sanoi hen / Totisesta sanon mine teille / yxi teiste minun pettepi. Ia he tulit sangen murhesens / ia rupeisit iocahinen sanoman / Herra / lienengö mine se? Hen wastasi ia sanoi / Ioca minun cansani piste kädhens fatijn / se pettepi minun. Inhimisen Poica tosin mene / ninquin heneste on kirioitettu. Mutta We sen Inhimisen / ionga cautta Inhimisen Poica peteten / parambi olis henelle ollut / ettei se inhiminen olisi syndynyt. Nin wastasi Iudas / ioca henen petti / ia sanoi / Mestari / Olengo mine se? Hen sanoi henelle / Sinepe sen sanoit.

Agricola New Testament illustration p101.png

Coska he nyt söit / otti Iesus Leiuen / kijtti / ia murssi / ia annoi Opetuslastens ia sanoi / Ottacat / söket / teme on minun Lihan. Ia hen otti Calkin / ia kijtti / annoi heille ia sanoi / Iocat teste caiki. Sille teme on minun Weren / sen wdhen Testamentin / ioca wlgoswodhatetan monein tehdn synnein andexiandamuxi.

Mine sanon teille / Em mine sillen  b  ioo teste winapuun Hedelmest / sihen peiuen asti / coska mine ioon teiden cansan sen wdhen minun Isen waldakunnas. Ia coska he olit Kijtoswirdhen weisanuet / nin he wlgosmenit Ölijomäelle.

Silloin sanoi Iesus heille / Täne öene te caiki pahenoxen