Sivu:Se Wsi Testamenti Mattheus-Johannes.pdf/100

Tätä sivua ei ole oikoluettu


hen ylimeisen Papin salijn / ioca cutzuttin Caiphas / Ia neuuo pidhit / quinga he Iesusen caualuxel kijniotaisit / ia tapaisit. Mutta he sanoit / Ei Iuhla peiuen / ettei Canssas tule Meteli.

Coska nyt Iesus oli Bethanias / sen Spitalin Simonin hones / edheskeui yxi Waimo henen tygens / iolla oli yxi Clasi callist woidhet / ia wlgoskasi sen henen Päens päle atrioidhesans. Coska nyt Opetuslapset sen negit / nerckestyit he / ia sanoit / Mihinge kelpa teme Haaskaus? Teme woidhe olis kylle tyrijst taittu myyte / ia annetta waiwasten. Mutta coska Iesus sen ymmersi / sanoi hen heille / Mite te oletta waiwaliset telle waimolle? Sille hen teki  a  hyuen töen minun coctaani. Sille aina teille ombi tykenen waiwaset / mutt aem mine teille aina ole. Sille sen woiten quin hen wlgoskasi minun Rumin päle / sen hen on tehnyt minun hautamisexen. Totisesta sanon mine teille / cussaikenens teme Euangelium sarnatan / caikes mailmas / nin teme mös quin hen teki / pite mainittaman henen muistoxens.

Silloin poislexi yxi nijste Cadhestoistakymenest / ioca cutzuttin Iudas Iscarioth / Pappeiden pämiesten tyge / ia sanoi heille. Mite te tahdot minun anda / ia mine teille henen saatan. Ia he märesit henelle colmekymende Hopia peningi. Ia sijte aigasta etzi hen tila / sadhaxens hende pette.

Mutta ensimeiszne Makialeiuen peiuen edheskeuit Opetuslapset Iesusen tyge / sanoden henelle. Cussas tahdot että meiden pite sinulle walmistaman Päsieslamban sötä? Nin hen sanoi / Menget caupungin / yhden tyge / ia sanocat henelle / Mestari käski sinulle sano / minun aican ombi Lesne / sinun tykenes mine tahdó Päsieiste pite minun Opetuslasten cansa. Ia ne Opetuslapset teit / quin Iesus oli heille neuuonut / ia walmistit Päsieislamban.