Tämä sivu on vahvistettu

NUMEERISIA TAULUKOITA 95


Nimi Kaava M
g mol−1
ρ(0 °C)
g cm−3
Sp.
°C
Kp.
°C
Eettereitä
dimetyylieetteri C2H6O 46,1 −138 −23
dietyylieetteri C4H10O 74,1 0,714 −116 34
Aldehydejä ja ketoneja
metanaali CH2O 30,0 −92 −21
etanaali C2H4O 44,1 0,783 −121 21
propanaali C3H6O 58,1 0,806 −81 48
propanoni C3H6O 58,1 0,790 −95 56
Karboksyylihappoja
metaanihappo CH2O2 46,0 1,220 8 101
etaanihappo C2H4O2 60,1 1,049 17 118
propaanihappo C3H6O2 74,1 0,993 −20 140
butaanihappo C4H8O2 88,1 0,957 −4 164
heksadekaanihappo C16H32O2 256,4 0,852 63 390
bentsoehappo C7H6O2 122,1 1,266 122 249
Amiineja ja pyridiini
metyyliamiini CH5N 31,1 −93 −6
etyyliamiini C2H7N 45,1 −81 16
aniliini C6H7N 93,1 1,586 −6 184
pyridiini C5H5N 79,1 0,982 −42 115
Nitroyhdisteitä
nitrobentseeni C6H5NO2 123,1 1,204 5 210
2, 4, 6-trinitrotolueeni C7H5N3O6 227,1 1,654 82 240
Estereitä
metyyliasetaatti C3H6O2 74,1 0,933 −98 57
etyyliasetaatti C4H8O2 88,1 0,900 −84 77
propyyliasetaatti C5H10O2 102,1 0,888 −95 102
Hiilihydraatteja
glukoosi C6H12O6 180,2 1,562 146
fruktoosi C6H12O6 180,2 1,600 103
sakkaroosi C12H22O11 342,3 1,581 185
maltoosi C12H22O11 342,3 1,540 102
Aminohappoja
aminoetikkahappo C2H5NO2 75,1 0,828 262
2-aminobentsoehappo C7H7NO2 137,1 1,412 146