Tämä sivu on vahvistettu

NUMEERISIA TAULUKOITA 91


Kaasu Ominais-
höyrystymis-
lämpö
MJ kg−1
Ominaislämpö-
kapasiteetti cp
(0 °C)
kJ kg K−1
cp/cv Lämmön-
johtavuus
(0 °C)
W m−1 K−1
ammoniakki 1,37 2,06 1,32 0,022
argon 0,16 0,52 1,66 0,016
etaani 0,49 1,72 1,22 0,018
eteeni 0,48 1,50 1,24 0,017
etyyni 0,67 1,68 1,26 0,019
happi 0,21 0,92 1,40 0,025
helium 0,025 5,1 1,66 0,144
hiilidioksidi 0,57 0,82 1,31 0,014
hiilimonoksidi 0,21 1,05 1,40 0,023
ilma 0,21 1,00 1,40 0,024
kloori 0,29 0,48 1,36 0,0076
krypton 0,11 1,68 0,0087
ksenon 0,10 1,66 0,0052
metaani 0,51 2,21 1,31 0,030
neon 0,086 1,03 1,64 0,046
propaani 0,45 1,53 1,13 0,015
rikkidioksidi 0,39 0,63 1,27 0,008
typpi 0,20 1,04 1,40 0,024
vety 0,45 14,3 1,41 0,174
vetykloridi 0,44 0,81 1,41