Tämä sivu on vahvistettu

90 NUMEERISIA TAULUKOITA


Kaasujen ominaisuuksia

Kaasu Tiheys
(NTP)

kg m−3
Viskositeetti
(0 °C)

10−6 Ns m−2
Kriittinen
lämpötila

°C
Kriittinen
paine

MPa
Ominais-
sulamis-
lämpö
kJ kg−1
ammoniakki 0,77 9,18 132,5 11,3 332,0
argon 1,78 21,2 –122,5 4,86 29,4
etaani 1,35 8,48 32,2 4,82 95,1
eteeni 1,26 9,6 10,1 5,12 105
etyyni 1,17 10,2 36,4 6,24 150
happi 1,43 18,9 –118,6 5,04 13,8
helium 0,18 18,6 –267,9 0,23 5,2
hiilidioksidi 1,98 13,9 31,0 7,29 181
hiilimonoksidi 1,25 16,6 –140,0 3,45 29,8
ilma 1,29 17,1 –141,0 3,80
kloori 3,21 12,5 143,8 7,98 95,4
krypton 3,74 23,3 –63,8 5,50 20,0
ksenon 5,35 22,6 16,6 5,88 17,5
metaani 0,72 10,3 –82,1 4,58 58,4
neon 0,90 29,8 54,4 2,72 16,7
propaani 2,02 7,5 96,8 4,26 80,0
rikkidioksidi 2,93 11,6 157,8 7,77 135
typpi 1,25 16,5 –147,0 3,39 25,7
vety 0,089 8,35 –240,2 1,29 57,7
vetykloridi 1,00 13,8 51,5 8,26 55