Tämä sivu on vahvistettu

SISÄLLYS 5


 • Vektorilaskenta 30
 • Analyyttinen geometria 31
  • Suora 31
  • Paraabeli 32
  • Ympyrä 32
  • Ellipsi 33
  • Hyperbeli 33
 • Funktio-oppi 34
  • Monotonisuus 34
  • Derivaatta 34
  • Derivoimissääntöjä 34
  • Derivaattafunktioita 35
  • Integroimissääntöjä 35
  • Sovelluksia 35
  • Integraalifunktioita 36
  • Määrätyn integraalin ominaisuuksia 37
  • Pinta-aloja ja tilavuuksia 38
 • Tilastotiede 39
  • Keskilukuja 39
  • Hajontalukuja 39
  • Korrelaatio 40
  • Kombinaatio-oppia 41
 • Todennäköisyyslaskenta 41
  • Laskusääntöjä 41
  • Todennäköisyysjakaumia 42
  • Luottamusrajoja 43
2. Fysiikka
 • Yksiköt 44
  • Kerrannaisyksiköiden etuliitteet 44
  • Perusyksiköt 44
  • Perusyksikköjen määritelmät 44
  • Johdannaisyksiköitä 45
  • Lisäyksiköitä 46
  • Erikoisyksiköitä 46
  • Yksiköiden vertailua 47
  • Lämpötila-asteikot 47
 • Vakioita 48