Tämä sivu on vahvistettu

MERKINTÖJÄ, MÄÄRITELMIÄ JA KAAVOJA 41


Korrelaatio on voimakas, jos , huomattava, jos , kohtalainen, jos ja merkityksetön, jos .

Kombinaatio-oppia

Tarkastellaan joukkoa , jossa on alkiota.

:n permutaatioiden (-alkioisten järjestettyjen jonojen) lukumäärä

( kertoma)

:n :ttain otettujen variaatioiden (-alkioisten järjestettyjen jonojen) lukumäärä

:n :ttain otettujen kombinaatioiden (-alkioisten osajoukkojen) lukumäärä

(lue yli :n)

Todennäköisyyslaskenta

Laskusääntöjä

1. tapauksen klassinen todennäköisyys; suotuisten ja kaikkien alkeistapausten määrä
2. todennäköisyydet komplementtitapahtumille ja
3. yhteenlaskusääntö; jos ja erillisiä, niin
4. kertolaskusääntö; ja toisistaan riippumattomia