Tämä sivu on vahvistettu

MERKINTÖJÄ, MÄÄRITELMIÄ JA KAAVOJA 39


Tilastotiede

Keskilukuja

Tilastoaineiston keskiarvo

1.

Frekvenssitilastolla, missä , on vastaavasti

2.

on frekvenssillä painotettu keskiarvo.


Väliaikaista keskiarvoa käyttäen


3. ,

missä eli on väliaikaisesta keskiarvosta laskettujen erotusten keskiarvo

4. Moodi eli tyyppiarvo Mo on tilastossa se muuttujan arvo, jonka frekvenssi on suurin.

5. Mediaani Md on suuruusjärjestyksessä olevan tilaston keskimmäinen muuttujan arvo eli sen kummallakin puolella on 50 % muuttujan arvoista.

Hajontalukuja

Tilastoaineiston keskipoikkeama

6.

Luokitellusta tilastosta

7.