Tämä sivu on vahvistettu

Viides painos

Tämän painoksen rinnalla voidaan käyttää teoksen kolmatta ja neljättä painosta.

© Esko Ranta, Matti Tiilikainen ja Werner Söderström Osakeyhtiö 1991

ISBN 951-0-16605-7

WSOY:n graafiset laitokset Porvoo 1993