Tämä sivu on vahvistettu

NUMEERISIA TAULUKOITA 123


Normaalielektrodipotentiaaleja (25 °C)

Reaktio V
Li+ + e Li −3,04
K+ + e K −2,93
Ba2+ + 2e Ba −2,91
Sr2+ + 2e Sr −2,89
Ca2+ + 2e Ca −2,87
Na+ + e Na −2,71
Mg2+ + 2e Mg −2,37
Al3+ + 3e Al −1,66
Mn2+ + 2e Mn −1,19
2 H2O + 2e 2 OH + H2 −0,83
Zn2+ + 2e Zn −0,76
Cr3+ + 3e Cr −0,74
Fe2+ + 2e Fe −0,45
Cd2+ + 2e Cd −0,40
Ni2+ + 2e Ni −0,26
Sn2+ + 2e Sn −0,14
Pb2+ + 2e Pb −0,13
H+ + e 1/2 H2 0,00
Cu2+ + 2e Cu 0,34
I2 + 2e 2I 0,54
Ag+ + e Ag 0,80
Hg2+ + 2e Hg 0,85
Br2 + 2e Br 1,07
O2 + 4 H+ + 4 e 2 H2O 1,23
Cl2 + 2e 2Cl 1,40
Au3+ + 3e Au 1,50
F2 + 2e 2F 2,87

Veden ionitulo eri
lämpötiloissa

t
°C
pKW
 
0 14,98
5 14,73
10 14,53
15 14,35
20 14,17
25 14,00
30 13,83
35 13,68
40 13,53
45 13,40
50 13,26
55 13,14
60 13,02

Orgaanisten yhdisteiden
muodostumislämpöjä

(101,3 kPa ja 25 °C)

Aine kJ mol−1
metaani −74,90
etaani −84,71
eteeni 52,32
etyyni 226,91
sykloheksaani −123,22
bentseeni 82,99
metyyliamiini −47,31
etyyliamiini −74,11
metanaali −117,24
etanaali −192,43
metaanihappo −425,02
etaanihappo −484,85
metanoli −238,83
etanoli −277,89