Sivu:Florinus - Wanhain Suomalaisten Tawaliset ja Suloiset Sananlaskut.pdf/34

Tämä sivu on oikoluettu


[s. B8b]Kyllä päiwä pitkä on; wuosi sitäkin pidembi.

Kyllä Rucki ruan tuo / Kehräwarsi keittämistä; wijttä sorme wiritän / kynttä kymmendä ylöñän.

Kyllä ruoca syöjäns saa / työ tekiäns.

Kyllä sana hajo / eli ialcawa on /

Kyllä se cuule joca parwesa on / se on taiwaisa

Kyllä se oras tundu / josta hywä laiho tule.

Kyllä se pian / eli wähäs tule.

Kyllä Sielun seulomista / Ruumin rumista töistä.

Kyllä sijnä cuulia / cuin puhujakin.

Kyllä sijnä näkiä on / cuin tekiäkin.

Kyllä sinä rickautta on / cusa rackautta on.

Kyllä sijwilä sians saa päällä muiden ländymysten.

Kyllä sowinolla sia on

Kyllä Suomi Sonnin cuohitze.

Kyllä syystä on puita puida / kewättä ketoja käätä.

Kyllä syöpä selittä / purewainen puhdista.

Kyllä tiellä tenckeliä on.

Kyllä tyhjä puolens pitä.

Kyllä tyynäs (seisowaises) wedes nijn paljo matoja on / cuin juoxewas.

Kyllä wacka candens walitze; wacan cansi candimens.

Kyllä wanhalla wicoja on; kipuja ylön kyllä.

Kyllä woilla wieraita saa / oluella ystäwitä.

Kyllä wäiwe nautans tunde.

Kyllä wähä mätäs nijn pian cuorman caata / cuin isoikin.

Kyllä yötä ja päreitä.

Kylmä culda cumpanixi / walju waimoxi hopia; pare pijca piscuinengin / waimon lapsi waiwaisengin.