Sivu:Florinus - Wanhain Suomalaisten Tawaliset ja Suloiset Sananlaskut.pdf/32

Tämä sivu on oikoluettu


[s. B7b]Kijtos laulajan / caxi cuulian. se on Jumalan / jonga cunniaxi lauletan.

Kijtos olcon Jumalan / elon endisen edestä! HErra wasta waarackon!

Kijtä kiwistä maata; eli peldo; laita landa sawe.

Kijtä miestä; älä kylä kijtä.

Kipaten kildan mennän / condaten cotia tullan.

Kipinästä maa kyte; wähästä paha tule.

Kirjawa on Ihmisen ikä. Eli kirjawa metzä röhni / (kärki) Ihmisen ikä kirjawambi. Eli keto kirjawa kesällä / Ihmisen ikä kirjawambi.

Kirjawasta carja caunis.

Kiwen minä cowaxi luulin; mies wieras sitä cowembi; weden minä wieckaxi luulin / waimo wieras wieckambi.

Kiwi on orjan kirjacangas / saawin tango saumasucka; pätzi orjan pään alainen.

Kyljet luita werckaisemmat / wahwimmat.

Kyllä aina anda saa.

Kyllä Coira haawans nuole.

Kyllä coira weljens tunde.

Kyllä culda cuiscutelles; ehkä huora huomeldain /

Kyllä cuollu cuuldele / mitä jääny huutele.

Kyllä cuollu paickans pitä.

Kyllä curki sen nijttä / cuin curki sonnitta.

Kyllä cuului torwen äni / waick ei soittaja näkyny.

Kyllä eläwä palawans tunde.

Kyllä hywin eläis paljo cuulu. Catzo: [[../P#paljo cuulu Cunniasa|paljo cuulu Cunniasa.]]

Kyllä hywä hiljaisens taca saa; waan ei paha picaistans

Kyllä hywä itzens lyö; ei paha lyödengän parane.

Kyllä hywä jäämängin on.