Sivu:Florinus - Wanhain Suomalaisten Tawaliset ja Suloiset Sananlaskut.pdf/31

Tämä sivu on oikoluettu


[s. B7a] Juonin yhtä miestä; kynnyxijn yhtä waimo; kärwäisten yhtä lehmä /

Juo olutta juopunuckin; souta wettä wäsynyckin.

Juopuwat olutten juojat; häwiäwät tappeliat; waipuwat walehteliat; kielen candajat catowat; sikiwät työn tekiät.

Juosten matka jouduckambi? waicka käyden kewiämbi; Eli huokiambi.

Juoxe mennesäs; samo tullesas.

Juttu jutusta tule.

Jutut julkiset Jumalan; Sana callis caickiwallan.

Juuresa heinän sato on.

Jäljest pahan torujan suuhun sanat tulewat.

Järjen (cuin järjellä tehty on) päälle käydän / ei jätetyn.

Jätetän jalcawackin / petetän wijsackin.

Jääcasa sen tacana on / joca walhettele.


[s. B7a]

K

KErta miestä merkitän; kerta miestä / Cuu hewoista / wuosicausi morsianda.

Kerta wihdoin wijmengin.

Kengät (häijyt) kildäwät kyläsä.

Kesumet (häijyt waattet) Kirckotieldä.

Kesä-catti (cuiwa suuwi) weden lacki.

Kesä kerkiämmälläns / nälkä hartaimmallans.

Kewäin jatco talwiset tuulet.

Kewättä kyntilämeszust; syystä Uolewin päiwästä.

Kielelläns Lindukin laula.

Kieriskelewät munackin pesäsä.

Kijskinen caloja wanhin; wata wanhin pyydyxitä.