Sivu:Florinus - Wanhain Suomalaisten Tawaliset ja Suloiset Sananlaskut.pdf/26

Tämä sivu on oikoluettu


[s. B4b] Hätä hylken meresä; tusca miehen jalcapuusa. se on. Ei ole tusca.

Hätä käski härjän juosta / packo paimenen paeta.

Hätäisen cauppa ei pidä tehtämän.

Hätä Neitzen kädes; wijcot (hääwijcot) wijmeiset edes.

Hätä neuwon muista.

Hätäynny caicki coke.

Höyhömistäns lindu tutan.


[s. B4b]

J.

Jacajan osa pahin / eli wähin on.

Jalan alda jaettu syödän.

Jalan tiestä jotain on; istuwalle ei mitän.

Jalca haudas / toinen haudan partalla.

Jatcain laiwackin tehdän.

Jdän ilmat ilkiämmät / pohjan packaiset pahimmat / Lännen tuulet lensiämmät.

Jdän suwi / idän talwi / idän keskellä kesä.

Jdästä isoit satet; luotesta weden loput.

JEsus on onni orwoilasten.

JEsus tietä onnen orwoilasten.

Jha (hywä mieli) köyhän laihakin.

Jhmex kirppu pääsä; wahingoxi täi sucasa.

Jhmiselle wahingo tule; ei kiwille eli cannoille.

Jkä härjän kynnättä / ei coco coongan hywä.

Jkäwä eläwät cuoletta eli walwoa cuolewaxi.

Jkäwä nälkä työxi. nijncuin tyhjä työ.

Jkä yxi Ihmisellä; monda aica ijäsä.

Jllalla paras ilma / kijttä partasuun poica / Wuonna toisna morsianda.

Jlma sodackin estä.

Jloisansa lapsen mieli, että cattila tulella / natin cando cattilasa.