Sivu:Florinus - Wanhain Suomalaisten Tawaliset ja Suloiset Sananlaskut.pdf/19

Tämä sivu on oikoluettu


[s. B1a]Ei särje mieli Miehen päätä / waicka paljokin olis Catzo: Ei rico.

Ei tai malja maata käske / hywä hyrsy huicandella.

Ei taito tackana ole.

Ei talwi mene tacans catzomata.

Ei tasain tasaiset päiwät / ajat caicki yhtäläiset / Toinen nai nappa Neitzen / toinen äm̃än ähkywäisen.

Ei tautican (tuonican) tyhjästä ota / tuuli jääldä calja malda.

Ei totta kieldä saa.

Ei tuki suowa alenna / wara wenhettä caada.

Ei Turcu ole tuwan tacana / Caupungi cujan pääsä / Saxa saunan louckasa.

Ei tyhjä liendä tee.

Ei tyhjä säcki seisoalla pysy.

Ei tyhjä taikina happane.

Ei työt tehden lopu / wirret laulaen wähene / parmat tappain cato.

Ei täydy sian päätä waiwaisen caalijn.

Ei ulwowa Susi lammasta murra.

Ei uni maaten lopu / nälkä hautanaurista.

Ei uutta palanesa ole.

Ei waca wapise / eikä luja lutise.

Ei wahingo huuten tule.

Ei wahingon wäräjällä kengän seiso.

Ei wahingo yxinäns tule.

Ei wanha waratoin ole.

Ei wanha wiata cuole.

Ei wanhus pahudest estä.

Ei wara wenhettä cada / catzo: Ei tuki.

Ei warasta ole / jolle warcan pesä.

Ei warcalla puolda ole.