Sivu:Florinus - Wanhain Suomalaisten Tawaliset ja Suloiset Sananlaskut.pdf/13

Tämä sivu on oikoluettu


[s. A6a]Ei cuucan ennen paista / cuin täydellens tule.

Ei cuuroille cahta saarna täydy.

Ei ennensaadulla cauwan eletä; ellei Jumala wastaist anna.

Ei epäluulo ole tiedon werta.

Ei Ucko (emändä) eriä tiedä / cusa Uro uhon näke / poica waimon waiwa päiwät.

Ei halla haosta lähde / caste warjosta warise / Eli caste calwesta cato / päiwän Bertelin perästä /

Ei helwetti ikänäns täynä ole.

Ei Hemme heiniä saa.

Ei Hepo cuowista cuole / eikä Lehmä Leiwoisesta / lammas randarauckoisesta.

Ei hepo kijtä hapoinda wettä / jouhihändä juomingita

Ei Hijri heinäcuorman alla cuole.

Ei Hijri hewoisen wäärtti / häjy Lapsi miehen werta

Ei hoppu hywäxi ole

Ei hopus Sata ajastaica eletä.

Ei hulluus häwimäst kiellä.

Ei hulluus kiellä cuolemast / pahuus cauwan elämäst /

Ei huoralla häpyä ole.

Ei hywä hauki suolas pahene.

Ei hywä hylkynä ole / culdapenning culkeilla.

Ei hywäkän hewoista saa aja / enä cuin hän woi.

Ei hywä paha tee.

Ei hywän sanan woima ole. Se on / ei paremba ole.

Ei hywä sana woidetta tarwitze.

Ei häistä keräjän mennä: