Sivu:Florinus - Wanhain Suomalaisten Tawaliset ja Suloiset Sananlaskut.pdf/10

Tämä sivu on oikoluettu


[s. A4b]Cuin on wamma warpasa / kipu keskellä sydändä.

Cuin tule aljetuxi / nijn tule culunexi.

Culda ruskia / ruis wielä ruskiambi.

Culda yösäkin culu.

Culu cuikistellengin; mene maistellengin.

Culu päiwä pilwesäkin; mene aica pijcanakin.

Cuningasta cuuleminen; Herroja cumartaminen.

Cunnia hywä tapa / ehkä yxin huonesa.

Cunnia sille / joca cunnian taita.

Cunnia sille / jolle cunnia tule.

Cuolema ruton seasa; uni torcan portailla.

Cuolewat Cuningatkin; waipuwad waldiackin.

Cuollena coira tapans heittä; Ei paha coira cuollenacan.

Cusa cacku syödän / sijnä toinen / eli caxi / saadan.

Cusa cotca lounahta / sijnä saawat pieneckin linnut.

Cusa pelco lacka / sijnä waiwaisus alca.

Cusa ei ole pelco / sijnä ei ole häpyä / ei toiwo / ei cuñiata

Cusa työ tehdän / sijnä ruoca syödän / eli saadan.

Cusa wähä kimalaisia / (mettiäisiä) sijnä wähä hunajata.

Cuuseen curotta / catawahan crapsahta.

Custa Cuningas cullad saa?

Cutojans tutcamensa; luojansa kerinpalaiset.

Cuu kesään kirwiaisest (leiwoisest) wähä wästaräckisest.

Cuuldele / cuin sica pawusa.

Cuullons coirakin haucku. Catzo: Corwacuullons.

Cuulu cuurnan cuickuna / waicka ei Mämmin mähkinä.

Cuuluisa rickan / eli Herrain / tauti; ei köyhän cuolemacan.