Runebergille

Runebergille.

Kirjoittanut Lars Stenbäck
Suomentanut Uuno Kailas. Ruotsinkielinen alkuteos Till Runeberg.


Kun, tuoma tuulten tuoksuvain,
Koht’ ilmass’ ilakois
Täys kuoro pienten laulajain,
Sä menet meiltä pois.
Kun luonnon uuteen keväimeen
Heräävät sydämet
Sen syliin vaipuin suloiseen,
Sä lähdet, loittonet.
Sä menet meiltä, häipyen
Pois silmistämme niin
Kuin aamupilvi kultainen,
Mi haihtuu auteriin.
Sen vanaa katselemme vait,
Vaan sydän kaihoaa; –
Se minne häipyi, siellä kait
Jo päivä heloittaa.
Kas, harppu runon ruhtinaan,
Hän missä liekin, soi.
Siell’ ihmeit’ ilmi runon maan
Hän, rikas, laulaa voi.
Ja taivas seestyy, alla sen
Kuin morsian on maa;
Ja laulu, loitos helkkyen,
Soi, soi ja kimaltaa.


Lähde: Suomen kansalliskirjallisuus. 1936. Osa 10. 1800-luvun ruotsinkielisiä runoilijoita ja kirjailijoita. Toimittaneet E. N. Setälä, V. Tarkiainen ja Vihtori Laurila. Kustannusosakeyhtiö Otava, Helsinki.